Rotondes, een integraal onderdeel van ons verkeerssysteem, vervangen steeds vaker traditionele kruispunten. Maar hoe neem je een rotonde correct? Welke rotondes zijn er en wat zijn de voorrangsregels? Rijschool Rijbewijs Direct, de beste Rijschool in Den Haag staat klaar om de raadsels en regels rondom rotondes uit te leggen. Rijden over een rotonde, dat kan iedereen leren.

Wat zijn de voordelen van een rotonde?

Rotondes bieden aanzienlijke voordelen ten opzichte van kruispunten met verkeerslichten. Statistieken tonen aan dat ze de verkeersveiligheid vergroten, met 50% minder ongelukken en 75% minder letsel en verkeersdoden. Bovendien stroomt het verkeer sneller door, en is er minder onderhoud nodig zonder verkeerslichten.

Welke soorten rotondes zijn er?

We kennen in Nederland een aantal soorten rotondes:

  1. Enkelstrookrotonde
  2. Meerstrookrotonde
  3. Turborotonde
  4. Ovonde

We gaan je per rotonde uitleggen waar deze voor dienen.

1. Enkelstrookrotonde

Veiliger dan viertakskruispunten, dankzij snelheidsbeperkingen voor alle verkeersstromen.

2. Meerstrook rotonde

Iets complexer ontwerp en hogere snelheden zijn mogelijk, maar nog steeds veiliger dan andere kruispunttypen.

3. Turbo rotonde

Vaak buiten de bebouwde kom gelegen, vergelijkbaar met enkelstrooksrotondes maar met markeringen die strookwisselingen beperken.

4. Ovonde

Een ovaalvormige rotonde met meerdere rijstroken, ideaal waar meer dan vier wegen samenkomen.

Voorrangsregels op de rotonde

Een rotonde is wettelijks niet vastgelegd als een voorrangsweg. Verkeer van rechts heeft voorrang, tenzij borden en tekens iets anders aangeven.

Voetgangers

Op een rotonde met een zebrapad heeft de voetganger altijd voorrang. Anders hangt het af van de bestuurder of de voetganger de rotonde op- of afloopt.

Fietsers

Op een fietsstrook binnen de rotonde gelden dezelfde voorrangsregels als voor andere voertuigen. Een fietspad naast de rotonde heeft voorrang op afslaand verkeer als het binnen acht meter van de rotonde ligt.

Trams

Trams hebben altijd voorrang op een rotonde, behalve als borden of verkeerslichten anders aangeven. Een tram die de rotonde verlaat, heeft voorrang op het blijvende verkeer.

Snelheid: rijden op een rotonde

Navigeer een rotonde bij voorkeur in een lagere versnelling met een gematigde snelheid. Zo behoud je overzicht en anticipeer je op situaties. Bij turborotondes kan de snelheid wat hoger liggen.

Welke verkeersborden kom je tegen op een rotonde?

Rotonde bord: dit bord geeft aan dat er een rotonde nadert en bereidt bestuurders voor op de komende kruising.

Voorrang verlenen bord: Geplaatst bij de ingangen van de rotonde, dit bord waarschuwt bestuurders om voorrang te verlenen aan verkeer dat al op de rotonde rijdt voordat ze invoegen.

Dit bord attendeert bestuurders op voetgangersoversteekplaatsen binnen of in de buurt van de rotonde en herinnert hen eraan om voorrang te verlenen aan voetgangers.

Op rotondes met aangewezen fietspaden kunnen borden de aanwezigheid van fietspaden aangeven en bestuurders eraan herinneren om op te letten voor fietsers.

Deze borden informeren bestuurders over de toewijzing van rijstroken binnen de rotonde en geven aan welke rijstroken ze moeten gebruiken om specifieke uitgangen te bereiken.

Leren rijden over een rotonde?

Bij onze Rijschool Den Haag leren we je alle kneepjes als het gaat over het rijden over een rotonde. Wij snappen dat de eerste keer over een rotonde best wel spannend kan zijn, daarom starten we op rustige momenten. Heb je het rijden over een rotonde onder de knie? Dan gaan we over op de wat drukkere tijdstippen, zodat jij zelfverzekerd over de rotonde kan rijden op het moment dat jij opgaat voor jouw praktijkexamen.

Ook interessant om te lezen: gezakt voor mijn praktijkexamen, wat nu?

Category